Menu strony
Różne

Dane kontaktowe

Ramlewo
78-120 Gościno
OSP.Ramlewo@gmail.com

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

WSPÓŁPRACUJEMY:


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Wydarzenia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ramlewie

Mundurowy Dzień Dziecka 2016


29.05.2016r.
Po raz szósty jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Gościno przy współpracy Straży Miejskiej z Gościna oraz Domu Kultury zorganizowały Mundurowy Dzień Dziecka. Swoje możliwości zaprezentowały Straż Graniczna, Policja, Straż Leśna, grupa Mohort, GRH Kołobrzeg 28 Pułk Zmechanizowany, Muzeum Oręża Polskiego, a także po raz pierwszy Stowarzyszenie Grupa Ratownicza PARAMEDIC z Kołobrzegu. Nie zabrakło również zabaw i konkursów dla dzieci, m.in. przelewanie wody do tarczy za pomocą hydronetki. Niestety beztroską zabawę przerwał ulewny deszcz, który ostatecznie zakończył VI edycję MDD.

KM

Msza z okazji Dnia Strażaka


04.05.2016r.
Z okazji Dnia Strażaka uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji wszystkich druhen i druhów z gminy Gościno w kościele parafialnym w Gościnie. Również z tej okazji pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim strażakom ochotnikom oraz zawodowcom, a także sympatykom pożarnictwa. Tyle samo powrotów co wyjazdów i niech św. Florian ma nas w swojej opiece!

KM

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016


02.02.2016r.
Tegoroczne zebranie sprawozdawcze było również zebraniem wyborczym nowego zarządu. Po oficjalnym otwarciu zebrania, w którym uczestniczyło 15 członków zwyczajnych, 4 członków MDP oraz 4 gości, wybrano przewodniczącego zebrania i protokolanta. Podczas konsylium mogliśmy gościć burmistrza gminy Gościno pana Mariana Sieradzkiego, druha Mirosława Zalewskiego, druha Krzysztofa Selerowicza oraz przedstawiciela KP PSP w Kołobrzegu mł.kpt. Krzysztofa Azierskiego. Przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie i projekt planu finansowego oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie wybrany został nowy/stary zarząd. Ponownie funkcję prezesa OSP powierzono druhowi Markowi Kowalskiemu, funkcję naczelnika i gospodarza nadal piastować będzie druh Marek Krystyniak. Zmieniony został skarbnik jednostki, wybrano druha Grzegorza Zakrzewskiego. Funkcję sekretarza i kronikarza pełnić będzie druh Kacper Maszczak. Wybrano też nowy skład komisji rewizyjnej, zasiedli w niej druhowie Paweł Fecycz, Sebastian Bielicz i Konrad Sosnowski. Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie. Nowemu zarządowi życzymy owocnej współpracy i dążenia do rozwoju jednostki!

KM

Zabawa choinkowa dla dzieci


30.01.2016r.
W ostatnią sobotę stycznia byliśmy współorganizatorami zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Co prawda, zabrakło znowu śniegu ale dla naszego Mikołaja nie było to przeszkodą. Druhny tym razem wcieliły się w rolę śnieżynek pomagających Mikołajowi w rozdawaniu prezentów dla grzecznych dzieci, bo tylko takie u nas są. W pięknie przystrojonej świetlicy dzieci znakomicie bawiły się wspólnie z rodzicami, Mikołajem, a także z panią Świetlicową, która ponownie wykazała się wielkim zaangażowaniem w organizację zabawy razem z druhną Ewą Zakrzewską, Karoliną Lisowską i Marleną Droździk. Dziękujemy również za wsparcie państwu A.M.Kruk.

Zdjęcia wkrótce...
fot. Magdalena Krystyniak

KM

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP


27.11.-29.12.2015r.
Przed końcem roku dwóch druhów z OSP Ramlewo wzięło udział w szkoleniu podstawowym strażaków-ratowników OSP. Ukończenie tego kursu jest niezbędne do uczestniczenia w akcjach ratowniczo gaśniczych, a także do ewentualnego przystąpienia do następnych kursów. Druh Grzegorz Zakrzewski i druh Kacper Maszczak przez kilka weekendów razem z dwoma druhami z OSP Robuń, dwoma druhami z OSP Gościno oraz sześcioma druhami z OSP Wartkowo, szkolili się w siedzibie KP PSP w Kołobrzegu. Zakres szkoleń obejmował m.in. organizację OSP, ochrony ludności, w tym ochrony ppoż., musztrę, BHP, drabiny pożarnicze, sprzęt ratowniczy i gaśniczy, armaturę wodną, procesy spalania, sprzęt ochrony dróg oddechowych, taktykę gaszenia pożarów, ewakuację ludzi, zwierząt i mienia, działania w czasie innych miejscowych zagrożeń, łączności i alarmowanie. Podczas ćwiczeń praktycznych przygotowywali się do zadań możliwych na egzaminie m.in. z obsługi pilarek spalinowych czy sprawiania drabin.

16.12.2015r.
Wraz z druhami z gminy Siemyśl i Rymań, nasi druhowie wyjechali na jednodniowe egzaminy sprawnościowe połączone z komorą dymową w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Po wprowadzeniu w tematykę ćwiczeń i zapoznaniu z regulaminem, odczekali na swoją kolejkę i przystąpili do ćwiczeń. Pierwszym etapem było przejście egzaminu sprawnościowego składającego się z bieżni, rowerka stacjonarnego, drabiny "bez końca" oraz ściąganiu drążka wyciągu górnego. Drugim etapem egzaminu było przejście skomplikowanej ścieżki treningowej w komorze dymowej, w pełnym oporządzeniu, używając aparatu ochrony dróg oddechowych. "Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej było przygotowanie i sprawdzenie strażaków-ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń itp.) oraz poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej." Poradzili sobie z tym bez problemu!

29.12.2015r.
O godzinie 18:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu oficjalnie zakończone zostało jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie z naszej jednostki Grzegorz Zakrzewski i Kacper Maszczak stali się pełnoprawnymi strażakami razem z 68 osobami z pozostałych jednostek powiatu kołobrzeskiego, w tym 10 osobami z naszej gminy Gościno.

Zobacz Zdjęcia ze szkolenia
fot. Kacper Maszczak


Zobacz Zdjęcia z WOS PSP
fot. Kacper Maszczak

KM

Szkolenie z kierowania ruchem ulicznym


13.11.2015r.
W piątek, druhowie z naszej gminy, w tym także z naszej jednostki, brali udział w spotkaniu z aspirantem z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Celem spotkania było omówienie artykułu 6 ustawy o ruchu drogowym, który mówi kto może wydawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. Strażacy zostali zapoznani ze sposobami wydawania poleceń i sygnałów oraz ze sposobami organizacji ruchu na drodze podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

KM

Kurs Lotniczego Pogotowia Ratunkowego


16.08.2015r.
Dziś strażak z naszej jednostki, Kacper Maszczak ukończył kurs przeszkalający do przyjmowania helikoptera LPR oraz postępowania w razie jego wypadku. Film z tego kursu przedstawia lądowanie helikoptera LPR w bazie HEMS w Zegrzu Pomorskim, po powrocie z wypadku na drodze krajowej nr 11. Śmigłowiec przetransportował do szpitala jedno z poszkodowanych dzieci, po czym przyleciał na ćwiczenia strażaków OSP.

Zobacz Film
film: Kacper Maszczak


Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

V Mundurowy Dzień Dziecka 2015


31.05.2015r.
Słoneczna niedziela poprzedzająca poniedziałkowy dzień dziecka była jak na zamówienie, ciepłe powietrze oraz nie osłonięte chmurami promienie słońca, rozgrzewały dzieci do zabawy, podczas V Mundurowego Dnia Dziecka w Gościnie. Miejscowe służby mundurowe oraz zaproszeni goście prezentowali wszystkim uczestnikom zabawy, czym zajmuje się ich formacja. Organizatorzy przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji m.in. ścianka wspinaczkowa, punkt małej gastronomii.

Zobacz Zdjęcia
fot. Magdalena Krystyniak

KM

Sprzątanie Brzegów Parsęty 2015


16.05.2015r.
Już po raz dziesiąty firma Troton, Klub Gaja, i Porozumienie dla Parsęty, zorganizowali Wielkie Sprzątanie Parsęty. Druhny i druhowie z naszej jednostki po raz kolejny uczestniczyli w tej akcji. Podczas imprezy można było podziwiać występy zespołu ludowego "Podlotki" z Gościna, dziecięcych grup wokalnych działających przy OPP w Kołobrzegu, Strażackiej Orkiestry Dętej "Morka" z Ustronia Morskiego oraz grupy "Rzepczyno". Do tego grochówka, grill. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przyznali statuetki "Przyjaciela Parsęty" dla osób oraz instytucji, które przez ostatnie dziesięć lat wspierały tę akcję.

Zobacz Zdjęcia
fot. Magdalena Krystyniak


Zobacz Film

KM

Sprzątanie Wioski


28.03.2015r.
W sobotę, druhny z naszej MDP, wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami, pod opieką pani świetlicowej, wybrali się na sprzątanie wioski. W poszukiwaniu i zbieraniu śmieci, przemierzyli całą drogę i pobocza. Żaden papierek nie umknął uwadze dzieci. Po zakończonej akcji, pełne worki pozostawili do odebrania służbom komunalnym, a sami udali się na plac zabaw, by upiec kiełbaski przy uwięczającym to wydarzenie ognisku.

Zobacz Zdjęcia
fot. Magdalena Krystyniak

KM

Dzień Kobiet


07.03.2015r.
W przeddzień święta kobiet, nasi strażacy ochotnicy wspólnie z panią świetlicową zorganizowali dzień kobiet dla wszystkich chętnych pań z Ramlewa. Na tę okazję dzieci przygotowały i wyrecytowały wierszyki, po czym wręczony został, każdej pani, symboliczny tulipan oraz lampka szampana. Po uroczystym toaście rozpoczęła się radosna biesiada. Dziękujemy wszystkim paniom za tak liczne przybycie i miłą atmosferę.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

WOŚP 2015


11.01.2015r.
W niedzielę podczas Wielkiego Grania Jurka Owsiaka, druhny i druhowie z naszej jednostki wraz z OSP Gościno, przyszykowali dla Gościńskiego Klubu Morsów "Morsjanie", trzy baseny pożarnicze, wypełnione zimną wodą. Kąpiel "morsów" była jedną z wielu niesamowitych atrakcji, a za razem jedną z tych, które kończyły tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Pożegnanie Druha


10.01.2015r.
W sobotę pożegnaliśmy druha OSP Gościno śp. Wacława Makowieckiego. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły wszystkie jednostki z gminy Gościno, oraz OSP Rymań. Druh Wacław do końca uczestniczył w życiu jednostki, również w ostatniej wigilii strażackiej. Jego wzorowa postawa strażaka była i będzie wzorem dla innych.

Zobacz film
Maciej Hryb

Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2014


26.07.2014r.
Kolejny już raz nasi druhowie pomagali w organizacji Ogólnopolskiego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego
o Puchar Bałtyku. Tego dnia obstawialiśmy ulice Gościna i okolic wraz z druhami sąsiednich jednostek OSP.

KM

Festyn Strażacki


05.07.2014r.
Na nowym boisku, nieopodal naszej remizy zorganizowaliśmy festyn z okazji rozpoczęcia wakacji. Mieliśmy przyjemność gościć jednostki OSP Rokosowo, OSP Wartkowo i OSP Gościno. Przygotowaliśmy loterię fantową, małą gastronomię, konkursy, gry i zabawy, a także upominki dla dzieci. Pokaz sprzętu strażackiego zakończył "prysznic" z działka wodnego. W punkcie przedmedycznym dzieci miały możliwość zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, można było również poddać się badaniu ciśnienia. Rozgrywane były mecze piłki nożneji siatkowej. Od godziny 19 miała miejsce zabawa taneczna, która trwała przeszło 8 godzin. Podziękowania za szczególny trud w przygotowaniu festynu należą się M.M.Krsystyniak, E.G.Zakrzewskim i druchnom z naszej MDP. Festyn nie miałby miejsca gdyby nie wsparcie sponsorów, serdecznie dziękujemy firmie TROTON, ROJAN, M.A.Kantek, R.Maksymiuk, P.Pawlak, R.J.Kruk. Dziękujemy!

Zobacz Zdjęcia
fot. Patrycja Kraska

KM

IV Mundurowy Dzień Dziecka 2014


01.06.2014r.
Do kalendarza wydarzeń gościńskich służb mundurowych już na stałe wpisała się ta impreza. Mowa o Mundurowym Dniu Dziecka. Dziś idealnie przypadło na pierwszy czerwca. W przeciwieństwie do ubiegłego roku pogoda nie sprawiła nam utrudnień lecz była jak na zamówienie. Gościński Dom Kultury był dziś miejscem wesołych zabaw i udanych integracji pomiędzy dziećmi a reprezentacjami takich formacji jak OSP Ramlewo, OSP Gościno, OSP Wartkowo, OSP Robuń, Straż Miejska Gościno, Policja, Straż Leśna, Straż Graniczna oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Gościnnie przybyli również przedstawiciele Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ze Szczecina, który przykuł chyba największą uwagę zgromadzonych swoim symulatorem dachowania, gdzie każdy powyżej 16 roku życia mógł na własnej skórze doświadczyć jak ważne jest zapięcie pasów bezpieczeństwa w pojeździe. Scenę uświetniły występy artystyczne dzieci, a także specjalnie dla nich przygotowane przez Szeryfa konkurencje, gry i zabawy. Nieodzownym elementem Mundurowego Dnia Dziecka był pokaz ratowniczo-gaśniczy symulowanego wypadku drogowego. Tym razem z jednego rozbitego pojazdu ratownicy podjęli dwie poszkodowane osoby, w trakcie czynności ratowniczych kierowca utracił funkcje życiowe, lecz po przeprowadzonej reanimacji poszkodowana odzyskała przytomność. Nie zabrakło również takich atrakcji jak: dmuchana zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa, wata cukrowa czy przejażdżki quadem. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję! Do zobaczenia za rok!

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Sprzątanie Brzegów Parsęty 2014


10.05.2014r.
Już po raz dziewiąty odbyło się sprzątanie brzegów Parsęty. W Ząbrowie, wszyscy chętni mieszkańcy, po raz drugi strażacy z Ramlewa, a także z OSP Gościno, OSP Wartkowo, OSP Tryton oraz pracownicy Trotonu, uczniowie okolicznych szkół wraz z opiekunami, wędkarze i wielu niezorganizowanych fanatyków tej rzeki zebrali się by spełnić obywatelski obowiązek dla środowiska oraz by doskonale się bawić. Wszystkie zebrane śmieci, a było ich na prawdę dużo, zostały wywiezione i zutylizowane. Miejmy na dzieję, by za rok było ich mniej. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta "Morka".

Zobacz Zdjęcia
fot. Maciej Hryb

KM

Śmigus Dyngus!


21.04.2014r.
"Śmigus! Dyngus! Na uciechę z kubła wodę lej ze śmiechem! Jak nie z kubła, to ze dzbana, śmigus-dyngus dziś od rana. Staropolski to obyczaj, żebyś wiedział i nie krzyczał, gdy w Wielkanoc, w drugie święto, będziesz kurtkę miał zmokniętą."
Nasi druhowie w trosce o kultywowanie staropolskiej tradycji udostępnili mieszkańcom, a w szczególności dzieciom, basen strażacki ulokowany na przystanku, który był na bieżąco uzupełniany w czystą wodę. Sami zaopatrywali się z drugiej linii i czekali aż ludzie wyjdą po mszy świętej z kościoła. Śmiechu było co nie miara. Nie brakowało też widzów, którzy nie chcieli zmoknąć więc z boku przyglądali się naszym wygłupom. Pogoda dopisała, było słonecznie, powiewał lekki ciepły wiatr. Zmoknięci i usatysfakcjonowani wróciliśmy do domów.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Zabawa choinkowa 2014


01.03.2014r.
Przez brak śniegu podczas tegorocznej zimy, Święty Mikołaj odwiedził naszą remizę dopiero dzisiaj. Zniecierpliwione dzieci umilały sobie ten wieczór bawiąc się z rodzicami przy skocznej muzyce. Na zorganizowanej przez pana sołtysa, zabawie choinkowej, dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek oraz napoje. Były też balony, serpentyny itp. Niespodziewanie, do remizy zawitał Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynkami, którymi były dziewczyny z naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wspólnie rozdali paczki wszystkim maluchom, a starszym Święty Mikołaj pogroził rózgą.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Apel z okazji przekazania pojazdów bojowych


22.02.2014r.
Równo z godziną 13:45 na placu za Domem Kultury w Gościnie, nastąpiła zbiórka wszystkich pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Gościno. O godzinie 14:00 wszystkich zgromadzonych gości, druhów i druhny, a także przybyłych na apel mieszkańców, przywitał konferansjer dh Leszek Sękalski, dowódcą uroczystości był dh Mirosław Zalewski. Do hymnu państwowego na maszt została wciągnięta flaga państwowa, która łopotała nad nami na wietrze w blasku wynurzającego się zza chmur słońca. Na prośbę dh Krzysztofa Selerowicza prezesa OSP Gościno, kapelan województwa zachodniopomorskiego mł.bryg. Ryszard Szczygieł dokonał ceremonialnego poświęcenia wozów, w kolejności: Man o imieniu "Bartek", którego ojcem chrzestnym jest dh Jerzy Bartnik, Man o imieniu "Franek", którego rodzicami chrzestnymi są pan burmistrz z żoną, oba w podziale OSP Gościno, Star 244 należącego do OSP Robuń i Iveco Daily, nowy nabytek naszej jednostki. Kolejnym elementem było przekazanie kluczyków z dowodem rejestracyjnym naczelnikowi jednostki i kierowcy, którzy po wydaniu komendy "OBSADA NA WÓZ" dosiedli swoje auta i przez około minutę prezentowali sygnalizację świetlno-dźwiękową swoich pojazdów. Następnym punktem uroczystości były przemowy, pana Mariana Sieradzkiego - burmistrza miasta i gminy Gościno, nadbrygadiera Henryka Cegiełki - zachodniopomorskiego komendanta Straży Pożarnej oraz Andrzeja Jakubowskiego - członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończeniem całego apelu był obiad dla wszystkich zaproszonych gości i strażaków w Gościńskim Domu Kultury oraz w lokalnym gimnazjum. "Uczynimy wszystko co będzie w naszej mocy żeby ten samochód nigdy nie zawiódł."

Zobacz Zdjęcia
fot. Marcin Pawlak

KM

Nowy wóz bojowy


11.02.2014r.
"Przyjemność odłożona w czasie, też jest przyjemnością", mawia mój profesor od fizyki, lub jak kto woli "co się odwlecze, to nie uciecze". Z tymi hasłami w głowie odczekiwaliśmy dodatkowo jeden dzień na przyjazd nowego dla nas wozu bojowego. Miało to nastąpić wczoraj lecz przeznaczenie chciało inaczej. Dziś o godzinie 12:00 trzyosobowa delegacja z naszej jednostki stawiła się w OSP Rokosowo by dopełnić formalności i odebrać auto. Pojazd wyprodukowany został w 1995 roku, karosowany na podwoziu Iveco Daily. Pierwszą służbę pełnił w holenderskiej straży pożarnej, skąd został sprowadzony do Rokosowa. Miał też chwilowo posadę na wypożyczeniu w OSP Powalice. Teraz został zakupiony przez naszą gminę i przekazany do naszej jednostki. Samochód zabierze 8 osobową załogę, jego pojemność silnika to 2,5L, ma na sobie zbiornik wodny o pojemności 200L i szybkie natarcie Honda GX270 o wydajności 65l/min przy ciśnieniu 40 barów. Wraz z autem zakupiony również został agregat prądotwórczy. Auto planujemy troszkę przerobić według własnych potrzeb, będziemy o tym informować na bieżąco. Oficjalna ceremonia przekazania i poświęcenia wozu odbędzie się 22 lutego o godzinie 14:00 w Gościnie. Poświęcone zostaną też dwa nowe Man'y z OSP Gościno oraz Star 244 z OSP Robuń. Serdecznie tam wszystkich Państwa zapraszamy. Szczegóły wkrótce. Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć a także filmu ukazującego podróż nowym samochodem i jego przyjazd do remizy.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

Zobacz Film


KM

Nowa syrena alarmowa


28.12.2013r.
Dziś udało nam się wreszcie zamontować syrenę alarmową na dachu naszej remizy. Po uprzednim przetestowaniu, wciągnęliśmy ją na dach, osadziliśmy na podeście i przytwierdziliśmy do podłoża. Teraz, czekamy jeszcze na DSP.
Miejmy nadzieję, że będzie wzywała nas jak najrzadziej.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Dożynki 2013


14.09.2013r.
Tego dnia uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach dożynkowych w Gościnie. Przeszliśmy wraz z korowodem spod Domu Kultury do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli gdzie odprawiona została msza święta, w której wspólnie dziękowaliśmy za zebrane tegoroczne plony. Po mszy ponownie udaliśmy się na plac za Domem Kultury gdzie burmistrz wraz z pomocnikami dzielili się z ludźmi świeżym bochnem chleba. Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna i pokaz fajerwerków.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

"Najładniejszy samochód pożarniczy"


15.08.2013r.
Jak już wcześniej informowaliśmy, nasz wóz gaśniczy GLM Żuk, brał udział w konkursie na "Najładniejszy samochód pożarniczy" organizowany przez facebook'owy profil Rycerze Floriana. Głosować można było poprzez polubienie i udostępnienie wybranego zdjęcia od 1 do 14 sierpnia. Zgłoszonych zostało 56 pojazdów z całej Polski. Żuk z naszej jednostki zdobył 170 głosów dzięki czemu uplasował się na 6 miejscu ex aeqo z Uralem 4320/Osiny - GCBA 5/32 - 509[K]55
z jednostki OSP Stare Bukowno. Warto dodać, że wśród wozów, które uzyskały mniej głosów były między innymi: Man GCBA 5000/3200, Magirus Deutz 170D11FA, Tatra 815Turbo GCBA 8/32, Lublin 3 GLBM 0,3/8, Volkswagen T5 – 479[M]29, Mercedes 1120 GBARt 2,5/16, amerykański HUSH E-ONE GCBA 3,8/48 , a także Trabant. Pięć wyżej zakwalifikowanych pojazdów to Scania P400, Mercedes Atego 1329, Mercedes - OSP Grodzisk, International LoadStar 1600 GBA 2/18, Volvo FL 4XR3 GBA 2,5/16.
Wszystkim głosującym bardzo dziękujemy za wsparcie.

Zobacz wszystkie pojazdy konkursowe
KM

Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2013


13.07.2013r.
Po raz drugi nasza jednostka brała udział w obstawie Ogólnopolskiego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego
o Puchar Bałtyku. W tę sobotę zabezpieczaliśmy wyścig szosowy „O Puchar Burmistrza Miasta Gościno”.

KM

III Mundurowy Dzień Dziecka 2013


02.06.2013r.
W tym roku już po raz trzeci braliśmy udział w Mundurowym Dniu Dziecka. Razem z nami były jednostki OSP Gościno, OSP Wartkowo, OSP Robuń, a także po raz pierwszy OSP Karlino, była również policja, straż miejska, straż graniczna, straż leśna, żandarmeria wojskowa oraz lotnicy z 21. bazy lotnictwa taktycznego w Świdwinie. Obecni na festynie przedstawiciele ZORD z Koszalina zaprezentowali wszystkim tzw. alkogogle czyli okulary ukazujące otoczenie w sposób jaki widzi świat osoba nietrzeźwa, a także pokazali jaka jest siła wyrzutu pasażera samochodowego z fotela, przy prędkości 20 km/h. Swoją ekspozycję plenerową zaprezentowało Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu. Na scenie i wkoło niej dzieci brały udział
w różnorakich konkursach pod wodzą Szeryfa, który nagradzał je cukierkami. Do konkursów włączano również przedstawicieli służb mundurowych. Maluchy miały również do dyspozycji dmuchany zamek, ściankę wspinaczkową, basen z kulkami. Sporą atrakcją dla dzieci był jak co roku inscenizowany przez OSP Gościno i OSP Robuń, pokaz wydobywania kierowców, tym razem
z dwóch rozbitych pojazdów, oraz zagaszania ich pianą gaśniczą i rozcinania dachu auta. Co prawda, w tym roku pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem ale radość dzieci odpędziła deszcz z Gościna i wszyscy świetnie się bawili.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Sprzątanie Parsęty 2013


18.05.2013r.
W tym roku po raz ósmy odbyło się sprzątanie Parsęty wraz z jej brzegami. Dokładnie między Ząbrowem,
a Pustarami zebrali się wszyscy chętni, w tym także po raz pierwszy stażacy z naszej jednostki, a także z OSP Robuń, OSP Gościno, OSP Tryton oraz pracownicy Trotonu, uczniowie okolicznych szkół wraz z opiekunami, wędkarze, strażnicy graniczni, mieszkańcy sąsiednich wiosek i wielu niezorganizowanych fanatyków tej rzeki by uczynić duży pożytek dla środowiska oraz by doskonale się bawić. Wydarzenie to zorganizowała firma Troton, Klub Gaja z Bielska Białej, Stowarzyszenie "Uśmiech”
z Rościęcina i Porozumienie dla Parsęty. Trudno dostępne brzegi rzeki penetrowali wędkarze i strażacy na łodziach. Zebrano setki butelek, puszki, papiery, odpady wszelkiego rodzaju, starą lodówkę, a nawet metalowy płot, który skutecznie umknął uwadze złomiarzy. Po umieszczeniu tych śmieci na specjalnej przyczepie i przygotowaniu ich do wywózki nadszedł czas
na biesiadowanie przy muzyce m.in. zespołu Podlotki.

Zobacz Zdjęcia
fot. Kacper Maszczak

KM

Certyfikowani strażacy


28.02.2013r.
W komendzie PSP Kołobrzeg czterech naszych strażaków otrzymało certyfikat ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy, wiedzy technicznej i kursach sprawnościowych oraz zaliczenia testów
w komorze dymowej w Bornem Sulinowie. Byli to:

Dh Marek Kowalski
Dh Marek Krystyniak
Dh Arkadiusz Kowalski
Dh Paweł Fecycz

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolenia.

Zobacz Zdjęcia
KM

Zabawa choinkowa 2013


12.02.2013r.
W tutejszym pałacu zorganizowana została za sprawą prezesa naszej jednostki, zabawa choinkowa dla dzieci.
W cieple bijącym z kominka bawiły się one wraz z naszymi druhami i druhnami, oczekując nadejścia Mikołaja. Gdy już przyszedł, poświęcił sporo czasu na rozmowę z dziećmi by wywnioskować czy zasłużyły na prezenty. Okazało się, że wszystkie pociechy dobrze zachowywał się przez ten rok, gdyż każde z nich otrzymało paczkę.

Zobacz Zdjęcia
fot. Magdalena Krystyniak

KM

II Mundurowy Dzień Dziecka 2012

03.06.2012r.
Po raz kolejny byliśmy członkami Mundurowego Dnia Dziecka
w Gościnie. Zapewnialiśmy ład i harmonię w trakcie całej uroczystości. Uczestnicy drugiej edycji MDD nie mogą narzekać na brak atrakcji i zabawy, było ich pod dostatkiem. Tak jak w ubiegłym roku, tak i teraz był szybki pokaz pierwszej pomocy, akcji gaśniczej oraz wiele okazji do rywalizacji dzieci w przeróżnych zabawach. Nie obyło się bez zabawy dla strażaków. Wybierany był jeden, z każdej jednostki. Ich zadaniem było strącenie przeciwnika z dmuchanego piedestału za pomocą dmuchanej belki. W tym roku widzieliśmy również tancerzy Top Toys.

Zobacz Zdjęcia
fot. Maciej Hryb

KM

Mamy Żuka

02 czerwiec 2012r.
Po gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gościnie, podczas zgrupowania, dowódca OSP Wartkowo oficjalnie przekazał klucze do lekkiego wozu bojowego marki Żuk, naszemu dowódcy, panu Markowi Krystyniak. Nie zabrakło również „ochrzczenia” nowego nabytku szampanem. Mamy nadzieję, że będzie nam wiernie i niezawodnie służył przez ten czas, dopuki nie zdobędziemy własnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego..

KM

Zabawa choinkowa 2012


Luty 2012r.
W tym roku dla dzieci z naszej wioski zorganizowaliśmy zabawę choinkową. Wieczorową porą najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami bawili się w ramlewskim pałacu przy miłej dla ucha muzyce. Zapewniony był słodki poczęstunek i napoje dla każdego uczestnika. Po pewnym czasie zabawy, dzieci odwiedził wyczekiwany, święty Mikołaj, który rozdał im prezenty.
Nie zabrakło również sesji zdjęciowej z brodatym staruszkiem.
Za wsparcie finansowe dziękujemy Państwu Henryce i Józefowi Kruk.

KM

Wyścig kolarski o Puchar Bałtyku 2011

14 lipiec 2011r.
W tą sobotę wspieraliśmy zaprzyjaźnione jednostki OSP w kierowaniu ruchem na drodze z Gościna przez Ząbrowo, Pustary, Świelubie, Pobłocie Wlk, Pobłocie Mł, Mołtowo aż z powrotem do Gościna podczas XIII wyścigu kolarskiego
o Puchar Bałtyku, zorganizowanego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach, każda miała do przejechania wyznaczoną ilość okrążeń, jedno ma około 30 km.

KM

Festyn w Ramlewie

18.06.2011r.
Z okazji dnia dziecka byliśmy współorganizatorami festynu dla dzieci. Wraz z zaprzyjaźnionymi jednostkami OSP Gościno i OSP Wartkowo, bawiliśmy się w parku za ramlewskim pałacem. Każdy z uczestników mógł zmierzyć się w przeróżnych konkursach, które były mile nagradzane. Jednym w widowiskowych konkursów było przeciąganie liny, a dokładniej, węża strażackiego oraz strzelanie z wiatrówki. Zapewniona była także zabawa taneczna przy skocznej muzyce. Była również loteria fantowa, poczęstunek oraz napoje. Podziękowania kierujemy do radnego pana Marka Kowalskiego, pana Grzegorza Daniela Wiśniewskiego, pana Jana Łapczuka oraz do sponsorów czyli do firm STRABAG, TROTON, ROJAN.

Zobacz Zdjęcia
fot. Magdalena Krystyniak

KM

I Mundurowy Dzień Dziecka 2011


05.06.2011r.
W tym roku po raz pierwszy odbył się Mundurowy Dnia Dziecka
w Gościnie organizowany przez tamtejszy Dom Kultury oraz jednostkę OSP Gościno. Naszym zadaniem było wspomaganie jednostek OSP Gościno, OSP Wartkowo i OSP Robuń w przygotowaniu sceny, namiotów, pilnowaniu porządku podczas imprezy itp. Wszyscy uczestnicy zabawy mieli okazję obejrzeć pokaz symulowanej akcji ratowniczej, podczas której strażacy wydobywają poszkodowanych z auta, udzielają im pierwszej pomocy, zagaszają auto i zabezpieczają miejsce wypadku. Dzieci mogły skorzystać z obecności podnośnika strażackiego, który zabierał je na taką wysokość że mogły zobaczyć całe miasto. Nie obyło się bez występów artystycznych, różnych konkurencji dla dzieci, a nawet strażakom przypadło rywalizować w zjedzeniu bitej śmietany z talerzyka na czas. Cała inicjatywa należy do udanych, czekamy na koleją edycję za rok.

Zobacz Zdjęcia
fot. Maciej Hryb

KM